Gräsrotsakademin

Gräsrotsakademin fungerar som ett nätverk av personer och organisationer med lång erfarenhet av lokal utveckling, storytelling, samhällsentreprenörskap och projektutveckling – alltid med lokalt gräsrotsperspektiv, och med folkbildningens metodik. Ofta i samverkan mellan olika sektorer.

Genom Gräsrotsakademin erbjuder vi råd, stöd och utveckling till projekt och processer inom alla sektorer av samhället – föreningsliv, idéburen sektor, kommun och region eller näringsliv. Vi är tillgängliga inom hela Öresundsregionen med aktiva nätverk, och med svenska, danska eller engelska som arbetsspråk.

Gräsrotsakademin är ett idéburet utvecklingsbolag bildat av folkbildningsorganisationer i Skåne.

Vad erbjuder vi?

Projekt och processer

  • Projektutveckling – att utveckla projekt tillsammans med olika samverkansparter
  • Processtöd – att gå in och stödja processer i olika projekt och initiativ
  • Kommunikation – vad och hur ska olika initiativ kommuniceras för att nå rätt målgrupp
  • Socialt företagande och idéburen social innovation
  • Landsbygdsutveckling

Föreläsningar och workshops

  • Social mobilisering
  • Lokal utveckling och landsbygdsutveckling
  • Finansiering & Lokal Ekonomisk Analys
  • Olika samverkansmodeller
  • Storytelling & kommunikation

Studiebesök

Vi har lång erfarenhet av att arrangera studiebesök med bra innehåll både i Skåne, Danmark och resten av Europa – främst inom lokal utveckling i stad eller på landsbygden, socialt företagande eller innovation, social mobilisering.

Kontakt

Är ni intresserade av att samverka med Gräsrotsakademin, eller vill veta mer om vad vi erbjuder eller gör? Tveka ej att kontakta oss via info@grasrotsakademin.se

Gräsrotsakademin AB
Org. nr: 559224-7364
Godkänd för F-skatt