GRÄSROTSAKADEMIN

Gräsrotsakademin är ett initiativ för att sprida och utveckla de kunskaper och erfarenheter som lokala utvecklingsgrupper och innovativa praktiker har fått genom sitt lokala engagemang. Gräsrotsakademin har sitt ursprung i den innovativa landsbygdsmiljön men kunskapen relaterar till alla som vill utveckla sitt ett lokalt hållbart utvecklingsarbete.

Gräsrotsakademin riktar sig till både föreningar, privata engagerade, politiker och tjänstemän som behöver nya tankar, idéer och verktyg för att driva sitt arbete eller uppdrag till nya dimensioner. Det kan också vara en idé att i blandade, tvärsektoriella grupper som besöker akademin.

Man kan själv designa upplägget på utbildningen efter den grupp eller behov som finns. Heldag eller halvdag och kombinera teman, moduler och workshops. Se mer under innehåll/tema.